Contre expertise

Context-expertise van diefstal: een concept dat de integriteit van iemands kennis in een bepaalde situatie uitdaagt. De basisdefinitie: een mening dat iemand ILSES-kennis superieur is aan de jouwe. Simpel gezegd: iedereen die het niet eens is met jou over een probleem heeft ervoor gekozen om niet te leren van je ervaring, en is niet alleen verwaarloosd om te herkennen dat je al weet wat je denkt dat ze niet. Context-expertise van water diefstal is een manier om dit soort gedrag tegen te gaan door te wijzen op de context (water) waarin de diefstal plaatsvond, en wat dat zegt over hun specifieke begrip van die situatie.

Contre expertise

Wanneer een man een huis in brand stelt, probeert de huiseigenaar het misschien door zichzelf te redden. Hij doet dit door 911 te bellen voor hulp, terwijl hij ook probeert elke beschikbare tool tot zijn beschikking te gebruiken om de vlammen te doven. De huiseigenaar is natuurlijk bekwaam in sommige gebiedsoplossende basis- en gecompliceerde problemen, zoals branden, in gecompliceerde manieren. Dit is blijkbaar wat hij dacht toen hij het huis in brand stak. Maar als hij de diensten van een context-expert had gebruikt, bijvoorbeeld een expert in waterveiligheid, dan zou hij zich bewust zijn van hoe kritisch het was om de vlammen snel en effectief te doven, zonder toevlucht te nemen tot potentieel dodelijke fouten zoals het stappen

Context-expertise van water: dit gaat over iemand die genoeg weet over waterveiligheid om te weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen iemand die helemaal niets weet. Iemand die genoeg is om te weten dat ontvlambare vloeistof niet de beste manier is om van een vlam af te komen, en dat het gieten van water over een brand vaak een manier is om het vuur te verspreiden en de schade aan de omliggende objecten te verspreiden. Dit is iemand die weet genoeg om te weten dat het installeren van brandalarmen een goed idee is. Iemand die weet dat genoeg is om te weten dat het uitzetten van een vuur door het te smoren met water een betere oplossing is dan proberen het te blussen door brandbaar gas of olie te gebruiken.

Tegen deskundigheid bij het omgaan met een probleem van brandveiligheid: er zijn momenten dat er geen blusmiddel een vuur zal uitzetten. Wanneer dit gebeurt, is het enige echte verhaal om een Contre expertise  expert te bellen. Het bellen van een professioneel brandblusapparaat is echter een zeer risicovolle propositie. Een professioneel bedrijf zal niet bang zijn om branden uit te zetten door emmers water te gooien en branden uit te stellen door schuimblussers te gebruiken.

Tegen expertise bij het omgaan met water: er zijn tijden waarop, om levens te redden, een bepaald waterpasje vereist is. Maar er zijn tijden dat te veel water meer schade kan veroorzaken dan levens waard zijn. Wanneer dit gebeurt, en vaak, is het absoluut noodzakelijk dat iemand binnenkomt en ervoor zorgt dat water wordt uitgeschakeld voordat iemand anders dat doet. Als die expert er niet was, als hij of zij de vaardigheid niet had beoefend die nodig is om een persoon te redden van verdrinken in een pool van water, dan zou diezelfde expert in zijn of haar plicht zijn mislukt en zelfs schade toebrengt

Tegen deskundigheid bij het omgaan met persoonlijke veiligheid: in het geval van een brand of een andere ramp waar levens op de lijn liggen, is het belangrijk dat alleen een expert moet omgaan met de situatie. Als er niemand rond is wie de lichamen goed en veilig kan verwijderen uit het branden van gebouwen of een huis, wat dan ook wat kleine waterschade kan verspreiden naar extra mensen als de juiste veiligheidsprotocollen niet worden gevolgd. Het is absoluut cruciaal dat men deze protocollen volgt, omdat er anders niets zal zijn die een overstroming of vuur voorkomt om een gebouw volledig uit te halen of iemand te doden. In dit geval kan het nodig zijn om een brandblusser ter plaatse te gebruiken.